Consultancy

Een organisatie is als een huis. Het is nooit klaar en er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom bent u altijd bezig uw bedrijfsprocessen te stroomlijnen. U wilt weten waar ruimte is voor meetbaar betere resultaten zonder daarbij de mens uit het oog te verliezen.

Performance mens en resultaat inzichtelijk
U heeft behoefte aan advies en instrumenten die de performance van mens en resultaat inzichtelijk maken.”Deze  moeten u daarnaast inzicht geven in de klanttevredenheid vanuit de perceptie van uw klant. De consultants van Sonneville Management voorzien u hiervan.

De juiste instrumenten
In de instrumenten die we gebruiken staan mens en resultaat centraal. Denk bijvoorbeeld aan MDI-insight instrumenten, Visueel en procesmanagement (LEAN), key performance rapportages, interne en externe kwaliteitsmonitoring en  workforce- en workflowmanagement. We voorzien het management van relevante sturingsinformatie. Zo zijn zij in staat zijn de juiste beslissing op het juiste moment te nemen. Een beslissing die zowel mens als resultaat ten goede komt.

Blijvend resultaat door betrokken mensen
We besteden veel aandacht aan uw bedrijfsprocessen. Zij vormen immers de slagaders van uw bedrijf. Uw mensen zijn het kloppend hart. Daarom staat in ons advies zowel instrument als mens centraal. We kijken wat de bedrijfsprocessen betekenen voor de mensen in uw organisatie en hoe deze daarin betrokken kunnen worden. Door aantoonbaar gebruik te maken van wat er al binnen uw organisatie leeft en de mensen die er werken, zorgen we ervoor dat ons advies een blijvende impact heeft.